Roman Humaj

2. Dan Kobudo
2. Dan Bojutsu

Roman Humaj sa narodil 2. januára 1991 v Bratislave a bojovým umeniam sa začal venovať v roku 2008 v klube bojových umení Kobudo Kai v Bratislave.

Trénoval moderný štýl Kobudo (Gendai Kobudo) pod vedením Senseia Igora Vakoša a Senseia  Andreja Považana spolu so sebaobranou a Karate. Zúčastnil sa mnohých seminárov pod vedením rôznych inštruktorov a vyskúšal viaceré bojové umenia a štýly, ako napríklad Ju Jutsu, Filipínske bojové umenia (FCS Kali) a iné, no sústredil sa najmä na Kobudo.

Po niekoľkých rokoch stretol Soke Güntera Paintera a po skúsenosti so štýlom Kobukai Kobudo sa rozhodol trénovať s jeho terajšími spolutrénermi Michalom Packom a Jánom Laštincom pod vedením Senseia Mária Stegbauera vo Viedni. Trénujú tam dodnes.

V roku 2017 sa rozhodli otvoriť klub bojových umení za účelom šírenia Kobukai Budo Do na Slovensku.

Roman Humaj je prezidentom IKF pre Slovensko v rámci Kobudo a Bojutsu a rovnako je aj certifikovaným šéf inštruktorom týchto dicsiplín pre Slovensko.