BUDO program

Budō (武道) je názov pre bojové umenia z japončiny. Skladá sa z dvoch slov, znakov. Prvým je boj, vojna, bojový – BU a druhým je cesta, umenie, spôsob života – DO. Bojová cesta – bojové umenie. 

V našom klube vyučujeme mnohé disciplíny – Kobudo (boj so zbraňami), Bojutsu (sebaobrana s palicou), základy Ju Jutsu (techniky prázdnych rúk) a sebaobranu. Našim cieľom je všestrannosť a znalosť jednotlivých prvkov bojových umení ako takých a práve preto sme sa rozhodli pomenovať naše verejné tréningy pre dospelých (od 15 rokov vyššie) ako BUDO – bojové umenie.

Nedelíme tréningy na Kobudo, Bojutsu a napríklad sebaobranu, pretože jednotlivé prvky sa navzájom dopĺňajú. Tento koncept vychádza priamo zo školy Kobukai Budo Do, ktorú nasledujeme  a teda prepojenia boja holými rukami (a nohami) s bojom so zbraňami (rôznych dĺžok a typov) a sebaobrany do jedného celku. 

Prečo ale existujú rôzne disciplíny? Nebolo by jednoduchšie vyučovať tento mix ako jednotný celok bez delení a názvov?

Rôzne disciplíny existujú práve preto lebo každá z nich dáva dôraz na niečo iné. 

Ju Jutsu na prácu prázdnymi rukami, hody, pády, škrtenia a kopy sú základnou súčasťou tejto disciplíny. Práve tu sa môže jedinec naučiť správny pohyb tela, princípy hodov a ďalších techník. 

Kobudo dáva možnosť využiť tieto základy s tým, že v rukách mám zbrane rôzneho typu. A teda dôraz je na zručnosť ovládania týchto zbraní s prepojením na techniky Ju Jutsu.

Bojutsu je o práci vo dvojici a konkrétnej zbrane – hanbo alebo sutteki a rovnako vychádza z Ju Jutsu ale aj z Kobudo.

Sebaobrana dáva dôraz na prevenciu, vzorce správania, princípy a reakcie. Samotné “techniky” už vychádzajú z bojových disciplín spomínaných vyššie.

Spoločný “program” by tak bol buď príliš komplexný alebo naopak povrchný. Na skutočné štúdium školy Kobukai Budo Do treba celý život, ale práve prepojenie základov, princípov a aj samotných techník dovoľuje rýchle osvojenie spoločných prvkov.  

Každá disciplína sa dá trénovať samostatne. Každá dá pevné základy ale spoločne predstavujú koncept Kobukai Budo Do – teda školy ktorej cieľom bola všestranná zručnosť bojovníka. 

Tréningy vedieme v duchu tejto všestrannosti a naši študenti si môžu vybrať na čo sa chcú zamerať a práve preto sme sa rozhodli naše tréningy pomenovať ako tréningy BUDO – bojových umení.