1. IKF Seminár v Bratislave

kenkyo Udalosti a semináre

Je nám veľkou cťou Vás srdečne pozvať na 1. IKF seminár pod vedením Soke Güntera Paintera (9. dan Jujutsu, 9. dan Kobudo). Seminár sa uskutoční 8.6.2019 v priestoroch Aikidojo Bratislava, Staré Grunty 52. V okolí je možnosť parkovať zadarmo ako aj využiť platené parkovanie v areáli internátov, cena za hodinu 0,50 od 10h 5 fixne. 

Deň začne verejnými skúškami od približne 7:30 do 9:30, od 9:30 bude prebiehať registrácia na seminár a rovnako budú prístupné aj šatne. Oficiálny začiatok je o 10:00 a predpokladaný koniec o 17:00. Po oficiálnej časti plánujeme spoločnú večeru. 

Poplatok za seminár je 20€ na mieste ale v prípade ak sa záväzne nahlásite na seminár do 30.5., cena bude 15€. Registrovať sa môžete na info@kenkyo.sk alebo na +421 948 792 773.

Seminár je vhodný pre všetkých bez rozdielu skúseností alebo štýlu.

Vidíme sa na tatami!

Budo Klub Kenkyo

pdf pozvánka


 

It is our great honor to invite you to the 1st IKF seminar led by Soke Günter Painter (9. dan Jujutsu, 9. dan Kobudo) on 8. June 2019 in the gym of Aikidojo Bratislava, Staré Grunty 52. It is possible to park in the area both for free and on paid parking lot in the Dormitory area, price for 1h is 0,50 after 10hours the fee is 5 fixed . 

The day will begin with exams held from approximately 7:30 till 9:30. From 9:30 official registration will begin and the changing rooms will be available. The official start of the training is 10:00 and estimated finish around 17:00. After the end of the seminar a dinner is planned.

The seminar fee is 20€, but if you register until 30.05. the fee is 15€. You can register at info@kenkyo.sk or at +421 948 792 773

Everyone is welcomed, regardless experience or style.

See you on tatami!

Budo Klub Kenkyo

pdf Invitation