3. Medzinárodný seminár Jiu Jitsu, Poprad

kenkyo Udalosti a semináre

V dňoch 30.11. až 1.12. sa uskutočnil 3. Medzinárodný seminár Jiu Jitsu v Poprade.

V prvom rade by sme radi poďakovali organizátorom tejto akcie. Výborná atmosféra, skvelí inštruktori a skutočne dobrá organizácia.

Pozvanie prijali inštruktori z Anglicka, Rakúska, Talianska a Maďarska a tak si účastníci mohli naozaj vyskúšať rôzne techniky a prístup jednotlivých majstrov.

Zastúpenie malo aj International Kobudo Federation a tréningy vedené Günterom Painterom boli zamerané na Hanbo a Tanbo.

 

Prikladáme aj videá z tréningov uverejnené Jánom Frličkom:

https://youtu.be/jyDF8orsIFQ

https://youtu.be/f2L5cNydD10

Tu si môžete pozrieť reportáž z akcie:

https://youtu.be/CdvG7INW6hY

Fotky nájdete na našej Facebook stránke:

https://www.facebook.com/BudoKlubKenkyo/