IKF Seminar – Feistritz im Rosental 11/2017

kenkyo Udalosti a semináre

V dňoch 11. novembra až 12. novembra sa uskutočnil seminár IKF v rakúskom Feistritz im Rozental pod vedením Shihana Güntera Paintera (9. Dan Kobudo, 8. Dan Ju Jutsu, 6. Dan Bojutsu) a Senseia Michaela Brandnera (3. Dan Kobudo, 3. Dan Bojutsu, 3. Dan Ju Jutsu), na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia klubov Budo Klub Kenkyo (Bratislava) a Budo Klub Katai (Prešov).

Témou prvého dňa semináru bolo použitie cca 15cm palice známej ako Kashino Bo (Kubotan, taktické pero…) s dôrazom na transportné techniky a páky. Druhou témou bolo použitie lana (Kusari) so zameraním na znehybnenie súpera a jeho následné transportovanie. Všetky techniky sa vyznačovali jednoduchosťou a účinnosťou, každý si mohol vyskúšať ako v princípe rovnaké techniky fungujú za použitia prázdnych rúk, ale aj oboch zbraní.

Prvý deň bol zakončený príjemným večerným posedením v miestnej reštaurácií Gasthaus Stefaner s účastníkmi semináru a inštruktormi.

Druhý deň bol zameraný na používanie 60cm palice, známej ako Tanbo. Začínalo sa prvotným odzbrojením súpera a následným použitím zbrane proti nemu. Pokračovalo sa použitím Tanbo proti nožu alebo palici. Techniky boli predstavované v nadväznosti a neboli opomenuté ani situácie, kedy to tak povediac “nemusí vyjsť”. Mohli sme si tak vyskúšať ako v takejto chvíli reagovať a ako plynulo pokračovať v inej technike.

Týmto by sme sa chceli poďakovať organizátorom a všetkým účastníkom za úžasnú atmosféru na tréningoch aj mimo nich a už teraz sa tešíme na ďalší seminár.

Vidíme sa na tatami!